Samenwerken

Het Digitale Diggelschip

Samenwerking met de inwoners van de dorpen rondom de Oostpolder is voor de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland essentieel. Bij de uitwerking van de ruimtelijke plannen en bijbehorende regelingen worden omwonenden daarom op verschillende momenten gevraagd hun inbreng te geven. Dat gebeurt op verschillende manieren. In elk geval worden er 3 gesprekstafels georganiseerd waarin plannen worden gemaakt over het bedrijventerrein zelf, de inrichting van de groen-blauwe bufferzone tussen de Oostpolder en de kernen en de uitwerking van compensaties en garanties. Andere vormen van samenwerking vindt u op een later moment op deze pagina.

Het Digitale Diggelschip

Samenwerken

Samenwerking met de inwoners van de dorpen rondom de Oostpolder is voor de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland essentieel. Bij de uitwerking van de ruimtelijke plannen en bijbehorende regelingen worden omwonenden daarom op verschillende momenten gevraagd hun inbreng te geven. Dat gebeurt op verschillende manieren. In elk geval worden er 3 gesprekstafels georganiseerd waarin plannen worden gemaakt over het bedrijventerrein zelf, de inrichting van de groen-blauwe bufferzone tussen de Oostpolder en de kernen en de uitwerking van compensaties en garanties. Andere vormen van samenwerking vindt u op een later moment op deze pagina.