Achtergrond foto Oudeschip

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Persoonlijk (digitaal) gesprek

Provinciale Staten stemmen in met uitbreiding Eemshaven

Wij willen u graag regelmatig en tijdig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Oostpolder. Dat doen we via deze website en een nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden.

In de vergadering van 30 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om te starten met het maken plannen voor de uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder. De provincie Groningen werkt hierin samen met de gemeente Het Hogeland. Het statenbesluit kunt u vinden op de website van de provincie Groningen. 

Meer nieuwsberichten 

Wilt u een persoonlijk (digitaal) gesprek met de gedeputeerde Mirjam Wulfse of wethouder Eltjo Dijkhuis òf met één van onze projectmedewerkers dan kunt u contact opnemen met Petra Wetterauw.

Het Digitale Diggelschip

Achtergrond foto Oudeschip

Het Digitale Diggelschip

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Wij willen u graag regelmatig en tijdig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Oostpolder. Dat doen we via deze website en een nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden.

Persoonlijk (digitaal) gesprek

Wilt u een persoonlijk (digitaal) gesprek met de gedeputeerde Mirjam Wulfse of wethouder Eltjo Dijkhuis òf met één van onze projectmedewerkers dan kunt u contact opnemen met Petra Wetterauw.

Meer nieuwsberichten 

Provinciale Staten stemmen in met uitbreiding Eemshaven

Op 16 juni wordt in de vergadering van de Statencommissie gesproken over de Oostpolder. U kunt daar inspreken als u wilt. In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan dat alleen via videoverbinding. Wilt u inspreken, kunt u dat doorgeven via de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook: 050 - 316 44 58. Op de website van de provincie vindt u de vergaderstukken voor de Oostpolder.